oczyszczalnia ścieków VH

 

oczyszczalnia ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków VH6-VH12 PREMIUM

 

 

 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM służą do oczyszczaniu ścieków z:

 

  • domów jedno i wielorodzinnych
  • oraz innych obiektów takich jak: restauracje, hotele, firmy, zakłady pracy, szkoły, przedszkola itp.

 

Biologiczne oczyszczalnie VH działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zostały zaprojektowane według norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej – EN 12566-3.

 

Oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM pozwalają na nowoczesną oraz ekonomiczną utylizację ścieków. Praca oczyszczalni jest niezawodna nawet przy małym lub przerywany dopływie ścieków oraz w okresie zimowym. Woda odprowadzona z oczyszczalni odpowiada wymogą higienicznym i wodno-gospodarczym dzięki czemu oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do cieku wodnego. Jeśli w miejscu inwestycji nie mamy do dyspozycji wód powierzchniowych to możemy oczyszczone ścieki odprowadzić do gleby przez obiekt, który zapewnia wsiąkanie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają liczne europejskie certyfikaty, określające wysoką jakość. Praca oczyszczalni ścieków odbywa się zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

 

Dostarczane przez nas oczyszczalnie biologiczne osiągają wysoki stopień oczyszczania (aż do 98%) przy małym zużyciu energii elektrycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Osoby Dopływ Średnica oczyszcz. Wys. oczyszcz. Wys. dopływu

Średnica przyłączy 

Pobór mocy
 RLM*  m3/d  m  m**  m  mm  kW
VH6  do 6 0,81 1,40 1,80 1,30  110  0,06
VH8  4-10  1,35  1,40  2,10  1,60  110  0,08
VH10  5-12  1,62  1,75  2,10  1,60  160  0,12
VH12  6-15  2,03  1,80  2,10  1,85  160  0,12

*   jeden obywatel statystyczny= 135 l wody/osoba
** wysokość oczyszczalni może zostać zmieniona na życzenie klienta