Oczyszczalnia z szamba

Oczyszczalnię ścieków pełno-biologiczną wysokiej jakości z szamba można zbudować na cztery różne sposoby:  

1. Reaktor biologiczny SBR (moduł SBR ALFA) umieszczony za szambem


 

 

   

 

 

ZASTOSOWANIE:

 

 modernizacja istniejącej oczyszczalni z rozsączaniem na oczyszczalnię w pełni biologiczną (SBR). W sprzedaży moduł 4-6 osób oraz moduł 7-8 osób.

 

 

 ODPROWADZENIE:

 

  

 • drenaż rozsączający

 • pochłaniacz roślinny

 • studnia chłonna

 • ciek wodny np. rów

   

  ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ:  około 3 m˛

   

  ZALETY: 

 

 

 • prawidłowa praca oczyszczalni niezależnie od warunków wodno gruntowych (ciśnieniowy wypływ ścieków oczyszczonych na dowolnej wysokości)

 • bardzo mała ilość miejsca potrzebna pod budowę oczyszczalni

 • możliwość podpowierzchniowego nawadniania roślin w dowolnej odległości od urządzenia

 • niezawodna i łatwa w obsłudze elektronika (zapewnia optymalną pracę przy zróżnicowanym dopływie ścieków)

 • bardzo wysoka jakość ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia zgodna z wymogami normy PN-EN 12566-3

 • możliwość łatwego wyjmowania dyfuzora

 

 

 

Schemat technologiczny:

 

Cena urządzenia SBR ALFA 4-5 osób (poziomy, pionowy)-  6396 PLN BRUTTO

                              SBR ALFA 6-8 osób (pionowy)                   6900 PLN BRUTTO

 

 

 

 

2. Aquamax BASIC (sekwencyjny reaktor biologiczny) instalowany wewnątrz zbiornika na ścianie działowej (szambo dwukomorowe) lub w nowym zbiorniku z przegrodą.

URZĄDZENIE składa się z  jednej pompy, pełniącej rolę zarówno pompy wypompowującej oczyszczony ściek jak i pompy pobierającej ściek do oczyszczenia i napowietrzacza. Pracą urządzenia steruje STEROWNIK. URZĄDZENIE wymaga zawieszenia na ścianie działowej zbiornika oczyszczalni.

 

 Aquamax podstawowe

   Ciężar urządzenia: 23,2 kg
   Zasilanie Elektryczne: 230 V
   PRZEWÓD kablowy: Lapp.Kabel Olflex
   Zabezpieczenie Sterowania: 3A
   Zawieszenie: na dostarczonym jarzmie
   Cykle Oczyszczania: 3 na Dzień
   Czasu trwania cyklu: 8 godzin
   CZAS ładowania / napowietrzania: (napowietrzanie przerywane)

    OK. 6 godzin zależne od wielkości
   FAZA osiadania / odprowadzania Wody oczyszczonej: . ok 2 godzin

 

 

 

  

 

 

 Aquamax BASIC

  

Mała Oczyszczalnia Ścieków Aquamax BASIC pracuje w systemie SBR ( sekwencyjny reaktor biologiczny)

 

 ATB wykonuje 3 cykle dostępne w ciągu dnia. Odpowiada czasowi wynoszącemu 8 godzin. Cykl oczyszczalni dzieli się na fazę napowietrzania trwającą 6 godzin oraz dwugodzinna fazę odprowadzania wody oczyszczonej. W zakończonej fazie napowietrzania powietrze doprowadzane jest w sposób przerywany poprzez napowietrzacz zatapialny.

 

  Odprowadzenie wody następuje poprzez wypompowanie w czasie zależnym od wielkości urządzenia. Osadnik wstępny oczyszczania mechanicznego służy jednocześnie jako bufor dla ścieków dopływowych (EFEKT uderzenia wody w wannie kąpielowej) oraz jako zasobnik szlamu pierwotnego i wtórnego. Bufor zaprojektowany jest na maksymalny  dopływ ścieków (Q10) dostępny w ciągu 4 godzin łącznie z rezerwą bezpieczeństwa. Te 4 cykle wynikają z maksymalnego czasu, po którym  do instalacji SBR nie powinna być doprowadzana żadna woda (2  fazy odprowadzania wody oczyszczonej I 2 Fazy odprowadzania ścieku). Przy doprowadzaniu teoretycznie maksymalna dopuszczalna ilość jest tak zaprojektowana, że spiętrzenie może nastąpić tylko do dolnej krawędzi rury dopływowej. Po spiętrzeniu przez górną krawędź rury dopływowej woda odprowadzana jest poprzez przelew awaryjny.

 

 

 

 

 

 

 


 

Dzięki opatentowanemu systemowi ATB do procesu oczyszczania potrzebna jest jedna pompa i jeden napowietrzacz. Osadnik na osad czynny ze zbiornika buforowego napełniany jest przy wykorzystaniu systemu rur połączonych. Rura łącząca bufor i osadnik na osad czynny napełniana jest poprzez wtłoczenie wody za pomocą pompy z osadnika. Powstały słup wody wywołuje przepływ wody ze zbiornika buforowego do zasobnika SBR. Dwa razy przed rozpoczęciem fazy odprowadzania wody oczyszczonej dopływ zostaje przerwany przez zawór sterujący. W ten sposób uzyskuje się całkowite oddzielenie obydwu zbiorników. W czasie zakończenia fazy odprowadzania do osadnika na osad czynny nie mogą być odprowadzane żadne ściek. Dodatkowo po przerwie pompowania po zakończeniu każdego cyklu czyszczenia następuje odpływ nadmiaru osadu z osadnika na osad czynny.

 Okres przebiegu napełniania jest sterowany automatycznie przez zespół sterowniczy i jest zależny od wielkości urządzenia. Także ten proces jest chroniony przez montowany zawór. Napełnianie następuje w sposób przerywany po zakończeniu pierwszych czterech godzin fazy napowietrzania wg zależności od dalszego dopływu do zbiornika. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnie dopuszczalnego poziomu napełnienia (wys. maks.) występuje sygnałowy alarmowy, który sterowany jest przez wyłącznik pływakowy.

Po zakończeniu fazy osiadania następuje odprowadzenie wody oczyszczonej. Także ten czas regulowany jest przez wyłącznik pływakowy. Przed właściwym pobieraniem wody oczyszczonej, płukane są przewody rurowe i zawory z wodą z procesu oczyszczania. Część ściąganej wody jest kierowana do butelki do poboru próbek poprzez odgałęzienie wychodzące z rury. Do odprowadzania wody oczyszczonej dobutelki jest wbudowana instalacja w korpusie Aquamax BASIC Do pobrania próbki wystarczy odkręcić pokrywę i wyjąć butelkę . Zasada ta zapewnia, że do pobrania próby służy zawsze ostatnia wypompowana woda w pokrywie butelki. W systemie pobierania próbek wody jest oprócz dopływu wbudowany także jest wąż przelewowy. Służy on obok swojej zwykłej funkcji jako  wylot butelki, także do płukania elementów ssania pompy.

 

Dzięki temu urządzeniu płuczącemu i rozwiniętemu przez ATB procesowi włączania zaworu za pomocą krótkiego płukania przed pompowaniem oczyszczonej wody jest zapewnione, że podczas pompowania Wody czystej zrobić wylotu Instalacji procesowej  nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia z rurociągów lub korpusu. 

Jeżeli wymieniony wyżej wyłącznik pływakowy po okresie 6 godzin napowietrzania NIE zostanie wyłączony, instalacja przełącza się automatycznie w Tryb "Pracy urlopowej." W Tym ograniczonym rodzaju pracy URZĄDZENIE do napowietrzania będzie pracować dalej z moca ok. 30%. Taki tryb trwa tyle czasu, aż pływak ponownie się włączy. W takim przypadku systemu Aquamax BASIC ponownie rozpocznie Prace w normalnym trybie.

 Dzięki dodatkowemu włącznikowi pływaka w zakończonym procesie odpompowania wody po oczyszczeniu jest chroniona przed wystąpieniem wysokiego stanu wody lub zalaniem. Jeżeli pływak w określonych ramach czasu nie wyłącza odprowadzania wody oczyszczonej, jest rejestrowane jako wysoki stan wody, przy którym instalacja przełącza się na tryb awaryjny .


 

 

 

 

 

 

 


STEROWANIE poszczególnymi procesami w Instalacji następuje poprzez zespół sterujący. INSTALACJA przed dostarczeniem jest już dostosowana i zaprogramowana do każdego indywidualnego przypadku.

 Podczas konserwacji Instalacji można, wartości dla porównania żądanych z rzeczywistymi, odczytywać ilości godzin eksploatacji pompy i napowietrzacza Jak również wszystkie przebiegi włączania.


Cena urządzenia AQUAMAX BASIC 2-16 RLM


 - 4490 zł + VAT

 

Wymiary:

  

 

 2. Reaktor biologiczny AATS1 (Moduł ATB APURIS) umieszczony za szambem

  

 

MODUŁ AATS1 lub wersja prostsza AS1 lub AS2

 

      Oczyszczalnia Ścieków z szamba

 

 

Mały zbiornik (ok. 2000 l) z włókna szklanego, ktory pełni jedynie rolę reaktora CBR. Osadnikiem wstępnym po adaptacji jest istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo).

 

szybki montaż (możliwość wykonania samodzielnie)

 

Uzbrojony zbiornik należy jedynie wkopać w sąsiedztwie istniejącego szamba ppkt i obydwa zbiorniki połączyć Ze soba na odpowiedniej wysokości.

 

    - niskie koszty montażu

 Ze względu na niewielkie wymiary montowanego zbiornika koszt samego modułu  jak i koszt robót jest niższy niż koszt nowej oczyszczalni. Niskie koszty sprawiają, że inwestycja staje się dla klienta opłacalna i można ją wykonać we własnym zakresie.

Oczyszczalnia AATS 1 potrzebuje jedynie ok. 20-25 kW / rok przeliczeniu na jednego mieszkańca 1 RLM/rok, tzn.  przy czteroosobowej rodzinie 80-100 kWh. co jest zdecydowanie pralka mniej niż lodówka czy telewizor.

 

- bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków 

 

 Mechanicznie regulowany wypływ oczyszczonych ścieków.

TYLKO jedno URZĄDZENIE :.

 

Niezawodny kompresor membranowy łatwo dostępny .

 

 Żadnych pomp i żadnych zaworów elektromagnetycznych

 URZĄDZENIE niewrażliwe na przerwy w dostawie energii. Poprzez zminimalizowanie występujących części mechanicznych długa żywotność oczyszczalni. 

Bezproblematyczna praca przy zbyt niskim lub zbyt wysokim dopływie ścieków: 

Poprzez buforowanie ścieków na odpływie oczyszczalnia działająca na zasadzie CBR jest niewrażliwa na zbyt mały dopływ ścieków lub czasowo ograniczony zbyt wysoki ich dopływ (np. wizyty gości, woda z wanny itp.)

 

- STEROWANIE 

 

 Praca odbywa się w oczyszczalni za pomocą prostego sterownika czasowego.

 

 - Gwarancja 

 

  5 GWARANCJI na zbiornik i separator,

  2 lata na pozostale elementy.

 

  

 

 Oczyszczalnia z szamba

Montaz modułu AATS1

 

 

Cena urządzenia CBR AATS1 (APURIS) - 4900 zł + VAT 

 

3. Oczyszczalnia drenażowa (szambo ekologiczne)

Najtańsze rozwiązanie przebudowy szamba na oczyszczalnię. 

 

Urządzenia składają się z:

-  filtracji (separatora) w osobnym zbiorniku, który eliminuje dostęp zanieczyszczeń z szamba lub wbudowanego wewnątrz zbiornika (szambo w tym przypadku jest wykorzystane jako osadnik gnilny),

- drenażu rozsączającego dowolnego typu w zależności od rodzaju gruntu występującego na danej działce 

-   pozostałych elementów: rozdzielnia i układ odpowietrzenia.

Zasada działania oczyszczalni jest bardzo prosta polega na 2 etapowym procesie redukcji zanieczyszczeń:

- beztlenowym (szambo i separator)

- tlenowym - filtr pionowy piaskowy (drenaż rozsączający)

Przepływ odbywa się grawitacyjnie i nie wymaga energii elektrycznej. Stosujemy tylko na grunty przepuszczalne typu: piaski żwiry itp. Na grunty nieprzepuszczalne stosujemy metody bardziej zaawansowane.

 

Cena urządzeń z montażem ok 3800 + VAT